RQ PPA Prabumulih

Mencetak Generasi Quran Yang Rahmatan Lil'alamin

Sebaik Bekal

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.” (QS. Al-Baqarah: 197)

2024